کتاب پزشکی ژرف

 

نام کتاب: پزشکی ژرف

نویسنده: اریک توپال

مترجم: دکتر ایرج نبی پور

کتاب پزشکی ژرف به کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی و مراقبت های سلامت می پردازد و نمونه های کاربردی الگوریتم ها و هوش مصنوعی در رشته های تخصصی پزشکی و گسترده علوم تغذیه و بیماری های روانی و نظام های سلامت تا پردازش گفتار و صوت و تبدیل هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار پزشکی برای مردم در عرصۀ نظام ارائه مراقبت های سلامت، اشاره می کند.این کتاب چشم انداز آینده پزشکی را با حضور هوش مصنوعی به چالش می کشد و جایگاه پزشک را به عنوان ارائه دهنده یک رابطه عمیق انسانی را به تصویر می کشد.

کتاب فوق با همت پروفسور نبی پور به سرانجام رسیده و نام بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر به عنوان حامی و همکار در کتاب ثبت شده است.