برخی از فعالیت‌های بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1395

برخی از فعالیت‌های بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهردر سال 1395

 

 

کمک به انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان بوشهر

 

 

 

کمک به خانه ریاضیات جهت شرکت در تورنمنت شهرها

 

 

کمک به خانواده نیازمند دو دانشجوی رشته پزشکی

 

 

کمک به اهدای جوایز برنامه روز جهانی تخم مرغ

 

 

کمک به برگزاری برنامه جشنواره علمی تربیت مدرس نجوم ایران

 

 

کمک به خرید و حمل و نقل 5000 نهال حرا جهت کاشت در بوشهر

 

 

تأمین جوایز همایش قصه نویسی و تصویرسازی با موضوع سرطان

 

 

تأمین جوایز برندگان مسابقات رباتیک استان

 

 

کمک هزینه درمان دانش آموز بیمار از شهرستان دیر

 

 

کمک به چاپ کتاب تاریخ خاندان آل‌مذکور

 

 

کمک هزینه تحصیل دوره دکتری به تعداد 7 دانشجو

 

 

 

کمک هزینه تحصیل دوره کارشناسی ارشد به تعداد 9 دانشجو

 

 

کمک هزینه تحصیل دوره کارشناسی به تعداد 33 دانشجو

 

 

کمک هزینه تحصیل دانش‌آموز دورة دبیرستان به تعداد 10 نفر

 

 

کمک به انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان بوشهر

کمک به خانه ریاضیات جهت شرکت در تورنمنت شهرها

کمک به خانواده نیازمند دو دانشجوی رشته پزشکی

کمک به اهدای جوایز برنامه روز جهانی تخم مرغ

کمک به برگزاری برنامه جشنواره علمی تربیت مدرس نجوم ایران

کمک به خرید و حمل و نقل 5000 نهال حرا جهت کاشت در بوشهر

تأمین جوایز همایش قصه نویسی و تصویرسازی با موضوع سرطان

تأمین جوایز برندگان مسابقات رباتیک استان

کمک هزینه درمان دانش آموز بیمار از شهرستان دیر

کمک به چاپ کتاب تاریخ خاندان آل‌مذکور

کمک هزینه تحصیل دوره دکتری به تعداد 7 دانشجو

کمک هزینه تحصیل دوره کارشناسی ارشد به تعداد 9 دانشجو

کمک هزینه تحصیل دوره کارشناسی به تعداد 33 دانشجو

کمک هزینه تحصیل دانش‌آموز دوره دبیرستان به تعداد 10 نفر