جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در خصوص برنامه های میان مدت و بلند مدت

جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 9 مرداد ماه 1402 در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید.در این جلسه پیرامون مباحث جلسه گذشته در خصوص برنامه های میان مدت و بلند مدت و تعیین جایزه افراد قابل تقدیر در دوره ششم طرح علمی امید آفرین بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مواردی چند از موارد مطرح شده مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.