یازدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی

یازدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه ششم شهریور 1402 در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید ایتدا آقای محمد دوست برنامه بلند مدت بنیاد را تجزیه و تحلیل نمود آنگاه آقای آزاده مسئول کمیته ورزشی، هنری بنیاد گزارشی از نشست روز گذشته خود با سایر اعضاء کمیته ارائه نمود و همچنین خانم فرامرزی مسئول کمیته امور بانوان و خانواده نیز گزارش مبسوطی در مورد برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته توسط این کمیته باطلاع اعضاء جلسه رساندند که پس از بحث و بررسی تعدادی از پیشنهادات ارائه شده مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.