نظریه رهیافت میان رشته‌ای در پزشکی

نظریه رهیافت میان رشته‌ای در پزشکی

 

‏سرشناسه : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌‏‫، ۱۳۴۲ -‏‬‬‬‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : نظریه‌ی رهیافت میان رشته‌ای در پزشکی/ایرج نبی‌پور ؛ با همکاری بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر، شورای عالی فرهنگی کرسی نظریه‌بردازی فلسفه،‌فقه و اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ....[و دیگران].
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، ‏‫۱۳۹۱.‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۵ ص.‬: مصور، نمودار.‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫‭9786005032338‬‬‬‬‬‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : با همکاری بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر، شورای عالی فرهنگی کرسی نظریه‌بردازی فلسفه،‌فقه و اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر مرکز تحقیقات زیست‌پزشکی خلیج‌فارس.
‏موضوع : تحقیق میان‌رشته‌ای
‏موضوع : پزشکی
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
‏شناسه افزوده : بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر
‏شناسه افزوده : شورای عالی انقلاب فرهنگی. کرسی نظریه پردازی فلسفه، فقه و اخلاق پزشکی
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم
‏رده بندی کنگره : ‏‫1391 2ن3ت/55/180Q‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : 4/001
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۵۷۹۶۰

 

 

 دانلود PDF تمام صفحات کتاب